<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d8421535088214812555\x26blogName\x3dSofiya+Collections,+Kiulap+Plaza+Hote...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sofiya-collections.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sofiya-collections.blogspot.com/\x26vt\x3d9070165585026231318', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Cara Pembelian
Sofiya Collections

Create Your Badge
Anda boleh buat pilihan,untuk membuat pesanan, sms terus ke +6738728216 atau hantarkan email ke sofiyacollections@hotmail.com, sila sertakan nama dan alamat penuh, kod number dan saiz pesanan anda. Tunggu sehingga anda mendapat balasan daripada pihak kami seterusnya barulah bayaran akan dilakukan...
Booking hanya terhad selama 2 hari sahaja. Jika pembayaran tidak diterima dalam masa 2 hari, pesanan anda akan dibatalkan.......................

CARA-CARA PEMBAYARAN
1)Didalam negara melalui;

...BIBD BANK...
DK HJH MASRUNI BINTI PG HJ MURSIDI
a/c no, 01-001-02-0255843
.......
...BAIDURI BANK...
HAJI MOHAMMAD SHAILIN HJ JAHRI
a/c no, 6000706294353

2)Diluar negara melalui;

WESTERN UNION.
(sile email atau sms pihak kami bagi keterangan lanjut)

Cara cara penghantaran
1)Penghantaran melalui Pos Laju akan dilakukan setelah pembayaran di terima (sama ada dalam atau luar negeri)

2)Jika bayaran dilakukan selepas jam 12pm, pesanan akan di post pada keesokan harinya.

3)Jika bayaran dilakukan pada hari Jumaat petang, pesanan akan di post pada hari sabtu, atau isnin minggu berikutnya.

4)Penghantaran akan dilakukan secepat mungkin

Sekian,Harap Maklum
Terima kasih
Sebarang pertanyaan sila sms atau email kepada pihak kami.MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com
&.tagb

Website Hit Counter
Web Site Hit Counters


&. creds
vintageGLITTER
-br0kennsmiile;
mr. photoshop(:

tingshan © <33
Wednesday, August 10, 2011
11:08 PM
;i am afraid

Saturday, April 30, 2011
10:01 AM

A NEW DAY & TOWARDS A BETTER LIFE

New Collections from Sofiya Collections
for more info, find us on facebook/sofiyacollections
;i am afraid

Sunday, February 6, 2011
10:44 PM

Long Dresses @35;i am afraid

Sunday, January 30, 2011
11:20 PM

4 METERS CREPE SILK @$35 

;i am afraid

Friday, January 7, 2011
11:20 PM

;i am afraid